انتشارات موج دانش

بارم بندی دروس متوسطه دوم رشته های نظری

مشاوره بارم بندی دروس پایه دهم، یازدهم و دوزادهم رشته های تجربی، ریاضی، انسانی

اطلاع از بارم بندی دروس عمومی و اختصاصی تمامی دروس رشته های ریاضی و تجربی و انسانی در نوبت اول و دوم (دی و خرداد ) ماه یکی از موارد بسیار مهمی می باشد که نیاز است هر دانش آموز  از آن مطلع باشد. در این بخش فایل کامل مربوط به بارم بندی دروس امتحانی در بخش دانلود  جهت دریافت دانش آموزان قرار می دهیم که با مراجعه به آن می توانید فایل مورد نظر را دریافت نمایید . 

برای دریافت این فایل میتوانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

فایل بارم بندی دروس دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی، انسانی : دانلود فایل

فایل بارم بندی دروس یازدهم رشته های ریاضی، تجربی، انسانی : دانلود فایل

فایل بارم بندی دروس دهم رشته های ریاضی، تجربی، انسانی : دانلود فایل