انتشارات موج دانش

نمونه سوالات خرداد ماه زیست شناسی یازدهم (نوبت دوم)

یکی از نگرانی های دانش آموزان در آزمون های پایانی، عدم آشنایی با نحوه طراحی سوالات پایانی می باشد. دانش آموزان برای اینکه نتیجه خوبی در آزمون های پایانی بگیرند بهتر است تعدادی از نمونه سوالات سال های قبل را مورد بررسی قرار دهند تا ضمن آشنایی با نحوه طراحی سوالات پایانی، از میزان تسلط خود در این آزمون ها آگاهی یابند.

در این راستا سایت موج دانش اقدام به قرار دادن تعدادی نمونه سوال پایانی از پایه های مختلف نموده است. دانش اموزان گرامی می توانند به صورت رایگان این فایل ها را دریافت نموده و مورد استفاده قرار دند.

همکاران محترم می توانند جهت قرار دادن نمونه سوالات خود در سایت موج دانش با ما تماس بگیرند.

برای دریافت نمونه سوالات خرداد ماه زیست شناسی پایه یازدهم رشته علوم تجربی از این صفحه و برای دریافت نمونه سوالات مربوط به آزمون های دی ماه و خرداد ماه پایه های دیگر به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

لینک های از سایت کانون فرهنگی آموزش دریافت شده اند.

نمونه سوال امتحانی زیست شناسی مدرسه پژوهندگان علم کرج خرداد ۹۸
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی سرای دانش حافظ خرداد ۹۸ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی سرای دانش رسالت خرداد ۹۸ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی سرای دانش سعادت آباد خرداد ۹۸ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی سرای دانش فلسطین خرداد ۹۸ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی مدرسه سلاله کرج خرداد ۹۸
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی مدرسه شمس خوی خرداد ۹۸
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی خرداد ۹۸
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی مدرسه مشکاه نور تبریز خرداد ۹۸ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی مدرسه نخبگان سرای دانش بهبهان خرداد ۹۸ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۸
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی ۲ -دبیرستان حجاب دزفول – خرداد ۹۸
 اردیبهشت ۱۳۹۸
نمونه سوال امتحانی زیست مدرسه پرورش کرمان خرداد ۹۸
 اردیبهشت ۱۳۹۸
نمونه سوال زیست شناسی یازدهم تجربی مدرسه یاس
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی دبیرستان صنیعی فر – خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی آزمون هماهنگ شهرستان گرمسار خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی- دبیرستان گلستان- خرداد۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی شهرستان میبد خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی- دبیرستان فرزانگان- خرداد۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی مدرسه فرزانگان- خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی مدرسه ممتاز حنان-خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی دبیرستان شهدای هشتم آبان خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم زیست شناسی یازدهم تجربی سرای دانش فلسطین + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم زیست شناسی یازدهم تجربی سرای دانش حافظ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم زیست شناسی یازدهم تجربی سرای دانش رسالت + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم زیست شناسی یازدهم تجربی سرای دانش سیدخندان + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی آموزشگاه شهید حسن شمس الدینی خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم زیست یازدهم تجربی + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحان نهایی درس زیست شناسی خرداد ۹۷ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی دبیرستان حضرت فاطمه(س) خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی-دبیرستان امام محمد باقر(ع)- خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی مدرسه نمونه دولتی امام محمدباقر(ع)-خرداد ۹۷
 خرداد ۱۳۹۷
سوال امتحان زیست یادهم تجربی – دبیرستان انرژی اتمی ایران (منطقه ۶ تهران) خرداد ۹۷