انتشارات موج دانش

نمونه سوالات دی ماه زیست شناسی دوازدهم (نوبت اول)یکی از نگرانی های دانش آموزان در آزمون های پایانی، عدم آشنایی با نحوه طراحی سوالات پایانی می باشد. دانش آموزان برای اینکه نتیجه خوبی در آزمون های پایانی بگیرند بهتر است تعدادی از نمونه سوالات سال های قبل را مورد بررسی قرار دهند تا ضمن آشنایی با نحوه طراحی سوالات پایانی، از میزان تسلط خود در این آزمون ها آگاهی یابند.

در این راستا سایت موج دانش اقدام به قرار دادن تعدادی نمونه سوال پایانی از پایه های مختلف نموده است. دانش اموزان گرامی می توانند به صورت رایگان این فایل ها را دریافت نموده و مورد استفاده قرار دند.

همکاران محترم می توانند جهت قرار دادن نمونه سوالات خود در سایت موج دانش با ما تماس بگیرند.

برای دریافت نمونه سوالات دی ماه زیست شناسی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی از این صفحه و برای دریافت نمونه سوالات مربوط به آزمون های دی ماه و خرداد ماه پایه های دیگر به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

لینک های از سایت کانون فرهنگی آموزش دریافت شده اند.نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه مشکاه نور
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان ریحانه‌الرسول -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم مجمتع آموزشی غیردولتی سوره -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان سرزمین پارس -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان نمونه دولتی سلمان فارسی -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳ – دبیرستان سرزمین پارس – منطقه ۶ تهران – دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳ – دبیرستان المهدی – مشهد – دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳ – دبیرستان شاهد معلم – منطقه۴تهران – دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان شاهد معلم تهران + پاسخ
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان شایستگان -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان شهید صدیقه رودباری -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه سلاله
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه پژوهندگان علم
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه نخبگان
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳ – دبیرستان شهید رودباری – منطقه۴تهران – دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه پژوهندگان علم
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه پژوهندگان علم
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی سرای دانش حافظ دی ۹۷ + پاسخ
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی سرای دانش رسالت دی ۹۷ + پاسخ
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی سرای دانش سعادت آباد دی ۹۷ + پاسخ
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی سرای دانش سید خندان دی ۹۷ + پاسخ
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی سرای دانش فلسطین دی ۹۷ + پاسخ
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه الزهرا
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه هشترودی
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه سلاله
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۳- دبیرستان دکتر حسابی تهران -دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳ تهران – دبیرستان علوم نو-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۳- دبیرستان بهشت تهران -دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی زیست شناسی دوازدهم تجربی مدرسه اندیشه های شریف دی ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان دخترانه بهشت -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان حضرت زهرا + پاسخ-تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان غیردولتی دکتر حسابی -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوالات نیمسال اول زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان هنرجو تهران + پاسخ
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان هنرجو تهران -دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳ تبریز – دبیرستان امیرالمومنین-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان سلمان فارسی تهران-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان آوای فرهنگ تهران-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان رضوان تهران-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان دخترانه دولتی رضوان -تهران
 دی ۱۳۹۷
سوالات زیست‌شناسی دوازدهم نیمسال اول دبیرستان غیردولتی آوای فرهنگ تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال‌های زیست‌شناسی دوازدهم دبیرستان غیردولتی ریحانه‌الرسول -تهران
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان ریحانه الرسول تهران-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان حضرت زهرا تهران-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان شایستگان تهران-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
نمونه سوال امتحانی درس زیست شناسی ۳- دبیرستان فرزانگان مدرن تهران-دی ماه ۹۷
 دی ۱۳۹۷
امتحان نهاییامتحان نهایی زیست شناسی ( ۳) شهریور ۹۸ + پاسخ
 شهریور ۱۳۹۸
امتحان نهایی زیست شناسی ۳ خرداد ۹۸ + پاسخ
 خرداد ۱۳۹۸
امتحان نهایی زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی دی ۹۷ + پاسخ