انتشارات موج دانش

آموزش زیست شناسی از شبکه آموزش صدا و سیما

یک شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه دوازدهم / ۲۲ فروردین

جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه دوازدهم : زیست فناوری / ۱۹ فروردین

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه دوازدهم : زیست فناوری / ۱۹ فروردین

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۲ : زیست فناوری / ۱۷ فروردین

یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۱ : فصل هشت – ۱۴ فروردین

پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۰ : فصل هفت / ۱۲ فروردین

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

زیست پایه ۱۲ : زیست فناوری / ۱۲ فروردین

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۱ : فصل هفتم / ۹ فروردین

شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۰ : فصل هفتم / ۹ فروردین

شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۱ : فصل پنجم / ۸ فروردین

جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۲ : ادامه فصل هفت / ۵ فروردین

سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹

علوم پایه ۷ : مبحث زیست شناسی / ۴ فروردین

دو شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹

زیست شناسی پایه ۱۲ / ۲ فروردین

شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹

انسان و محیط زیست پایه ۱۱ : درس ۶ تنوع زیستی / ۲۷ اسفند

سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ تجربی / ۲۶ اسفند

دو شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

زیست ۲ پایه یازدهم تجربی / ۲۵ اسفند

یک شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

زیست شناسی۳ پایه۱۲ تجربی : مهندسی ژنتیک / ۲۳ اسفند

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

زیست شناسی پایه ۱۲ رشته تجربی/ ۲۱ اسفند

چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی : فتوسنتز / ۲۰ اسفند

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

انسان و محیط زیست / پایه ۱۱ / ۲۰ اسفند

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

زیست پایه دهم / از یاخته تا گیاه/ ۱۹ اسفند

دو شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

زیست شناسی ۲ / پایه ۱۱ / تقسیم یاخته / ۱۸ اسفند

یک شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

زیست شناسی / پایه ۱۲ / ۱۵ اسفند

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

زیست شناسی/ پودمان ۴ فنی و حرفه ای / یاخته گیاهی و بافت های گیاهی / ۱۴ اسفند

چهار شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.