انتشارات موج دانش

کنترل ورود و خروج مواد در جفت (صفحه 111 تا 112)

کنترل ورود و خروج مواد در جفت

تمایز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع می شود، ولی تا هفتۀ دهم ادامه دارد.

بند ناف رابط بین جنین و جفت است که در آن سرخرگ ها خون جنین را به جفت می برند و سیاهرگ، خون را از جفت به جنین می رساند.

خون مادر و جنین در جفت به دلیل وجود برون شامه جنین، مخلوط نمی شود، ولی می تواند بین دو طرف این پرده مبادلۀ مواد صورت گیرد.

مواد مغذّی، اکسیژن و بعضی از پادتن ها از طریق جفت به جنین منتقل می شوند تا جنین تغذیه و محافظت شود و مواد دفعی جنین نیز از همین طریق به خون مادر منتقل می شود. در عین حال، عوامل بیماری زا و موادی مانند نیکوتین، کوکائین و الکل نیز می توانند از جفت عبور کنند و روی رشد و نمو جنین تأثیر سوء بگذارند.

شکل 17 جفت و ارتباط آن با مادر و جنین

با توجه به عبور مواد از جفت و تأثیر زیان آور بعضی از داروها روی رشد و نمو، زنان باردار باید از مصرف هرگونه دارو در دوران بارداری، به جز با تجویز پزشک متخصص، خودداری کنند.

فعّالیت 7 – مادران باردار ممکن است تا پایان هفتۀ چهارم بعد از لقاح هنوز از بارداری خود مطلع نباشند. با توجه به زمان های چرخۀ قاعدگی به نظر شما این مادران از نظر قاعدگی در چه وضعیتی هستند؟

رشد و نمو جنین: همزمان با تشکیل جفت یاخته های توده درونی لایه های زاینده را تشکیل می دهند که از رشد و تمایز آنها بافت های مختلف جنین ساخته می شود.

رشد و نمو جنین: در انتهای ماه اول اندام های اصلی شروع به تشکیل شدن می کنند و ضربان قلب آغاز می شود. ابتدا رگ های خونی و روده شروع به نمو می کنند سپس جوانه های دست و پا ظاهر می شوند.

رشد و نمو جنین: در طی ماه دوم همه اندام ها شکل مشخص می گیرند.

رشد و نمو جنین: در انتهای سه ماه اول اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود.

رشد و نمو جنین: در سه ماهه دوم و سوم، جنین به سرعت رشد می کند و اندام های آن شروع به عمل می کنند به طوری که در انتهای سه ماهه سوم قادر است در خارج از بدن مادر زندگی کند.

متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد 284 روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می کنند.

فعّالیت 8 – تعیین زمان تولد: متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد 284 روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می کنند.

فعّالیت 8 – تعیین زمان تولد: چه ارتباطی بین قاعدگی و بارداری شخص وجود دارد؟

فعّالیت 8 – تعیین زمان تولد: چرا متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد روز شروع آخرین قاعدگی را در نظر می گیرند؟

فعّالیت 8 – تعیین زمان تولد: گفته می شود مدت زمان بارداری 9 ماه یا 270 روز است. چرا پزشکان 284 روز را مطرح می کنند؟

فعّالیت 9 – علاوه بر زایمان طبیعی، تولد نوزاد با عمل جراحی (سزارین) نیز انجام می شود. پزشکان زنان و زایمان، بیشتر توصیه می کنند که زایمان به صورت طبیعی انجام شود. در مورد جنبه های مثبت و منفی جراحی سزارین، اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتایج به دست آمده را به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.